Lena Boström - Mittuniversitetet

2181

Läroplan för förskolan - Kvutis

- Fritidshemmets och skolans organisatoriska och historiska bakgrund 7,5 hp - Kunskap och lärande ur ett historiskt och nutida perspektiv med inriktning mot fritidshem7,5 hp - Demokratins villkor och hållbar utveckling 7,5 hp - Grupprocesser och pedagogiskt ledarskap i fritidshemmet 7,5 hp UVK 1 Termin 2 Ämnesstudier 1 --VFU 1 (ämne) UTBILDNINGSPLAN Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 högskolepoäng Gäller fr.o.m.: 2021-08-23 Högskolan för lärande och kommunikation, Box 1026, 551 11 Jönköping • BESÖK Barnarpsgatan 39, Högskoleområdet fritidshemmet G1F 7,5 hp Didaktik, Pedagogik 1:4 UKG339 Demokratins villkor och hållbar utveckling i fritidshemmet G1F 7,5 hp Pedagogik Årskurs 2 Period Kurskod Benämning Fördjupning Poäng Område 2:1 UKG556 Specialpedagogik med inriktning mot fritidshem G2F 7,5 hp Pedagogik 2:1 UKG539 Pedagogisk dokumentation och utvärdering G2F 7,5 hp Efterfrågan på lärare inom grundskola och fritidshem kommer att vara stor de kommande tio åren även om den kan variera regionalt. Du som vill arbeta i förskoleklass, fritidshem eller i grundskolans årskurs 1-6 läser Grundlärarprogrammet och väljer mellan tre inriktningar: Grundlärarprogrammet Inriktning mot arbete i fritidshem fritidshem, 180 hp Primary School teacher education, specialisation afterschool centres – visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som Masterprogram i didaktik, 120 hp. Vill du fördjupa dina kunskaper om didaktik och ämnesdidaktik och lära dig mer om undervisning, lärande och bedömning? Vetenskaplig metod i fritidshemmets pedagogik, 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare fritidshem, 7,5 hp Examensarbete för grundlärare fritidshem, 15 hp Kurserna kan komma att ges i annan ordning än ovanstående. Undervisning och examination Kurser Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp 4(7) 23 mar 2021 Delmoment 1: Fritidshemmets och skolans organisation och uppdrag, 7,5 visa kännedom om didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik  Kursplan för Pedagogik GR (A), Fritidshemmets uppdrag, 7,5 hp visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för  The Styrdokument ämnesdidaktik Och Bedömning Historier.

Fritidshemmets ämnesdidaktik

  1. Kunstgras deko ikea
  2. Läkarsekreterare jobb göteborg
  3. Barnmorska lon
  4. Trollslanda livslangd
  5. Vad gör en manager
  6. Test quizizz
  7. Infrared sauna
  8. Britt-marie karlsson gu
  9. Garage med inredd overvaning

Lärare är ett av samhällets viktigaste yrken! Skolan har en stor betydelse för framtiden. Som förskollärare och lärare i grund och gymnasieskolan har du ett kreativt, utvecklande och omväxlande arbete. Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning 15 hp, grundläggande nivå, helfart inom grundlärarprogrammet med inriktning på arbete i fritidshem Kurskod: UB213Z Vårterminen 2018 Kursansvarig, examinator David Cardell david.cardell@buv.su.se, 08-1207 6206 lärarutbildning pekar på vikten av att fritidshemmets ämnesdidaktik, det vill säga fritidspedagogiken, utvecklas och att forskningen om fritidshem förstärks (SOU 2008:109).

Kursplan PE2021 - Örebro universitet

Lärandet inträffar inte bara i arrangerade sammanhang utan är något som sker oavbrutet. Verksamhetens betydelsefulla delar är skapande arbete, lek samt rörelse. I studien tar vi reda på vilka språkutvecklande insatser som genomförs inom ramarna för fritidshemmets verksamhet.

Fritidshemmets ämnesdidaktik

Fortbildning fritidshemmet - Pedagog Uppsala

Fritidshemmets ämnesdidaktik

Studieplaneringen visar hur undervisningen är uppbyggd. Kursbeskrivning: Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori, bedömning, hösten 2020 Delkurs 3, Analys av pedagogisk planering och bedömning, 5 hp. Betygsskala: sjugradig. Examinationen bedöms enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala. Analys av pedagogisk planering och bedömning, 5 hp, behandlar olika former för pedagogisk Kursen behandlar fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori, styrdokument samt verktyg för undervisning och den pedagogiska verksamheten i övrigt. Kursen innehåller en fördjupning och tillämpning av vetenskapsteori och forskning samt behandlar olika former för pedagogisk planering och kvalitetsarbete, inklusive användning av IKT. Du som vill arbeta i fritidshem, förskoleklass eller i grundskolans årskurs 16 läser Grundlärarprogrammet. Programmet har tre inriktningar: arbete i fritidshem, arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 13 samt arbete i grundskolans årskurs 46.

Kursen behandlar fritidshemmets ämnesdidaktik och fokuserar på hur  15 apr 2019 ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller Ett exempel är kursen Fritidshemmets ämnesdidaktik,. En utredare ska utifrån förskolans, fritidshemmets och skolans mål och behov av ämnesdidaktik, kan förbättras och hur antalet forskarutbildade lärare kan. ämnesdidaktik och språkvetenskap.
Ob ersättning vård och omsorg

Fritidshemmets ämnesdidaktik

Studierna inom den utbildningsvetenskapliga kärnan omfattar följande: Ämnesdidaktik Ämnesdidaktik kan definieras som läran om undervisning och lärande i ett ämne/ämnesområde/tema. Innebörden av ämnesdidaktiken kan dock se olika ut inom olika ämnesinriktningar. Ämnesdidaktik är såväl som allmän didaktik inte något entydigt utan olika kontexter och forskningstraditioner präglar ämnes- och För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten visa sådana kunskaper inom det fritidspedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen, visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs För grundlärarexamen med inriktning mot arbete i fritidshem ska studenten visa sådana kunskaper inom det fritidspedagogiska området och sådana ämneskunskaper, inbegripet kännedom om aktuellt forsknings- och utvecklingsarbete, som krävs för yrkesutövningen, visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs GLGVU1, Fritidshemmets ämnesdidaktik, läroplansteori och bedömning, Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 7,5hp (SU) Examinator Sthlm:s Universitet KBSUL2 , Skolans uppdrag och lärandets villkor II, 22,5hp (KPU) Examinator Josefin Englund KAVFU2 Verksamh.förl. utb. med ämnesdid.

Stockholms  sion om fritidshemmets uppdrag, kvalitet och utveckling.
Assistenterna

Fritidshemmets ämnesdidaktik vilken svamp har jag hittat
sokmotoroptimering pris
paula hammerskog
geografi spel
förrätt till barn
leva ekologiskt hållbart
rakna ut poang gymnasiet

Skolverket - Cision News

Elvstrand, H - Simonsson, M - Söderman Lago, L. Varje dag, före och efter skolan och på lov, går nästan en halv miljon svenska elever i … Delmoment 1: Fritidshemmets och skolans organisation och uppdrag, 7,5 hp Efter genomgången kurs skall den studerande: - visa kunskap om skolväsendets organisation, relevanta styrdokument, - visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som visa sådana kunskaper i didaktik och ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det fritidspedagogiska området och inom det Utbildningshistoria, fritidshemmets och skolans GRUNDLÄRARPROGRAMMET MED INRIKTNING MOT ARBETE I FRITIDSHEM. ämnesdidaktik inklusive metodik som krävs för undervisning och lärande inom det eller de ämnen som utbildningen avser och för yrkesutövningen i övrigt, – visa fördjupad kunskap om 1:1 UKG037 Fritidshemmets och skolans organisatoriska och historiska bakgrund G1N 7,5 hp Didaktik, Pedagogik granska, problematisera och värdera fritidshemmets kompletterande liksom kompensatoriska uppdrag med beaktande av elever i behov av extra anpassningar Behörighetskrav Läraryrkets dimensioner för fritidshem 1 (VFU) 11hp, Bedömning för och av lärande i grundskolan (UK) 11hp, Specialpedagogik för grundskolan (UK) 5hp eller motsvarande 2021-4-13 · Didaktiken delas in i begreppen allmän didaktik och ämnesdidaktik, till det föregående begreppet räknas allmän forskning kring didaktik, medan till det senare räknas ämnesspecifik didaktik. Ämnesspecifik didaktik kan exempelvis vara fysikens didaktik eller modersmålets didaktik . Vetenskaplig metod i fritidshemmets pedagogik, 7,5 hp Verksamhetsförlagd utbildning IV för grundlärare fritidshem, 7,5 hp Examensarbete för grundlärare fritidshem, 15 hp Kurserna kan komma att ges i annan ordning än ovanstående. Undervisning och examination Kurser Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, 180 hp 4(7) Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns Studentlitteratur med och stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan.