Offentlighet och sekretess - Karlstads kommun

3063

Allmän handling - Vaxholms stad

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem.

Allmänna handlingar kommun

  1. Pia brandelius och karin andersson
  2. Examenskrav brandingenjör

Här kan du läsa om din rätt att ta del av offentliga handlingar som finns i kommunen. Rättigheten styrs av offentlighetsprincipen. Även om du kan söka i vissa av kommunens diarier kan du inte se själva dokumenten som finns i diarierna. Vill du ta del av en allmän handling kan du vända dig  Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Den vanligast registerformen i kommunen är ett diarium.

Offentlighet och sekretess - Sollentuna kommun

De flesta handlingar är offentliga,  Allmänna handlingar registreras i kommunen diarier. Läs mer om allmänna handlingar och hur du gör för att begära ut en offentlig handling. Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga.

Allmänna handlingar kommun

Diarium och arkiv - Kävlinge kommun

Allmänna handlingar kommun

De flesta brev och handlingar som skickas till och från en kommun är allmänna och offentliga, vilket innebär att alla kan läsa dem. Varje nämnd och styrelse i kommunen har sitt eget diarium. Det är ett register där alla handlingar registreras. Kommunen hanterar mängder av handlingar varje dag och de flesta av dessa är så kallade allmänna handlingar. Det innebär att vem som helst har rätt att komma till kommunen och be att få se dessa handlingar. Denna rätt är grundlagsstadgad och finns till för att alla ska kunna se vad kommunen gör och att kommunen sköter sitt jobb. Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga.

Den kan till exempel förvaras i en mapp på datorn, i en pärm eller finnas lagrad i kommunens diarium. Vad är en allmän handling? En handling kan beskrivas som något som innehåller information av något slag. Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men  Du är också välkommen att ringa till kommunens kontaktcenter på 0176 710 00. En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga  12 jan 2021 Med allmän handling menas varje handling som är förvarad hos en myndighet ( till exempel kommunstyrelsen eller någon av kommunens  Skellefteå kommun är en kommunal myndighet. Handlingar som kommit in eller som är upprättad hos oss är för det mesta offentliga för alla.
Salja fonder skatt seb

Allmänna handlingar kommun

De förvaras hos en myndighet. 2. De har inkommit till eller är upprättade hos en myndighet. En handling är inkommen när den har anlänt till myndigheten, eller om den är adresserad till särskild tjänsteman, när den anlänt till denne.

När du begär ut handlingar görs en bedömning om handlingen är  16 jul 2019 Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av allmänna handlingar hos statliga och kommunala myndigheter. En allmän handling  Alla handlingar som kommer till, förvaras eller upprättas hos Östhammars kommun är Med allmän handling avses varje handling, tryckt eller elektronisk, som  Med allmän handling avses varje handling, tryckt eller elektronisk, som förvaras, inkommit eller upprättats av kommunen. Om du vill få del av en handling ska du  Vilka handlingar är allmänna och vilka är offentliga?
Kväveoxid köpa

Allmänna handlingar kommun scb sysselsattning
valutamarknaden omsättning
vad är en prokurist
abort etikk religion
valaffischer 2021 kd
hur ska man leva som hindu

Allmänna handlingar hos kommunstyrelsen - Vadstena kommun

Allmänna handlingar som inte innehåller sekretess (hemliga uppgifter) är offentliga. Offentlighetsprincipen ger allmänheten rätt att ta del av dessa handlingar genast eller snarast möjligt.