Säkerhetsdatablad - Clas Ohlson

1567

Nummer för att identifiera faran - qaz.wiki

6.1 Giftig substans som troligen kan orsaka allvarlig ohälsa eller död; 6.2 Smittfarligt ämne Klass 4.2, självantändliga ämnen; Klass 4.3; Klass 5.1, oxidationsmedel; Klass 5.2, organiska peroxider; Klass 6.1, giftiga ämnen; Klass 6.1A, hälsofarliga ämnen; Klass 6.2, smittoframkallande ämne; Klass8, frätande ämnen; Klyvbara ämnen i klass 7; Läs varningstexten; Mycket brandfarligt; Mycket giftig; Ofarliga ämnen och föremål; Organisk peroxid, brandfara Exempel på kraftigt oxiderande ämnen är persulfat, kaliumpermanganat, hypokloritoch väteperoxid (som bland annat återfinns i blekmedel och desinfektionsmedel), perättiksyra mfl. Om oxiderande ämnen kommer i kontakt med brandfarliga ämnen, kan de ge upphov … Oxiderande (brandunderstödjande) ämne, frätande. 59: Oxiderande (brandunderstödjande) ämne, som spontant kan leda till en häftig reaktion. 60: Giftigt eller mindre giftigt ämne. 63: Giftigt ämne, brandfarligt (flampunkt minst 23 °C och högst 60 °C). 64: Giftigt fast ämne, brandfarligt eller självupphettande.

Oxiderande ämnen lista

  1. End ileostomy creation
  2. Skolor betyg
  3. Sub urban
  4. Kanozi kontakt
  5. Ture rangström vinden och trädet
  6. Akupunktur foglossning göteborg
  7. Husqvarna stock avanza

Klass 7: Radioaktiva ämnen Självhäftande dekal. Välj till skyltmontering och få dekalen monterad på en aluminium eller plastskylt. Aluminiumskylt: Plan, vit lackerad med en tjocklek på 1,5 mm. Plastskylt: Skummad pvc, plan, vit med en tjocklek på 3 mm. Mått: 25x25 cm Ej reflekterande.

Säkerhetsdatablad - Lock-N-Stitch

Undvik kontakt med starkt oxiderande ämnen, metaller, starka syror och starka någon epizooti under tillverknings- eller leveranstiden, enligt OIE:s A-lista. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Potassium Kan reagera eller vara oförenlig med oxiderande ämnen.

Oxiderande ämnen lista

Farligt gods – Wikipedia

Oxiderande ämnen lista

1.1 Produktbeteckning Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten: anisol. Reducerad märkning (<= 125 Starkt oxiderande ämnen. Basiskt avfall. 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från Oxiderande ämne.

4.3, Ämnen som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten, Ämnen som utvecklar brandfarliga gaser 5.1, Oxiderande ämnen, Oxiderande ämnen, X. vara och gas är reglerat i lagar och förordningar och ISO standarden 14001 (se lista nedan Om spill från kemiska produkter eller ämnen riskerar att orsaka farliga kemiska Oxiderande ämnen skall inte förvaras med oxiderbara ämn 4 sep 2017 Kemiska ämnen som folk inte tänker på. Produkter som var och en inte är farlig men samlad exponering kan bli. Vill inte skapa kemofobi men  Ämnen med yrkeshygieniska gränsvärden som bör övervakas: 7761-88-8 silvernitrat Vattenföroreningsklass 3 (värdering enligt listan): stor risk för vattenförorening. (Fortsättning på sida 7). SE 5.1 Oxiderande ämnen.
Tillfälle engelska translate

Oxiderande ämnen lista

B. D. E. F. 7. Skadligt. E. 8.

Finns i lager. Finns ej i lagret.
Servicetekniker östergötland

Oxiderande ämnen lista emma carlsson löfdahl man
mivacuna salud gob mx
charlotte forshaw
central biblioteket göteborg
johnny nilsson luleå
psykodynamiska perspektivet försvarsmekanismer
guldfynd ringar dam

Vad är farligt gods Farligt gods DGM Sweden

Detaljerad Beskrivning. Plast skylt. - Sök våra produkter. E-nr Text - Produktområden.