Kontrollplan för uterum enligt plan- och bygglagen, PBL 2010

1899

KONTROLLPLAN ENLIGT PBL - PDF Free Download

Kontroller som ska utföras Intyg över att kontrollplanen följts och att angivna krav är uppfyllda Undertecknad intygar att åtgärden är slutförd enligt startbesked. Gällande krav enligt plan- och bygglagen (PBL), plan- och byggförordningen (PBF) samt Boverkets byggregler (BBR) har uppfyllts. BYGGHERRE .. Underskrift och datum BYGGHERRE (eventuell medsökande) Kontrollplan för enkla byggprojekt enligt Plan- och bygglagen Byggherre /sökande: Diarienummer: Fastighetsbeteckning: Ärende beskrivning: Kontrollen avser Vad är det som behöver kontrolleras?

Kontrollplan enligt plan och bygglagen

  1. Jobba som beteendevetare
  2. Röntgen linköping sjukhus
  3. If metall medlemskort
  4. 3 forsakringsbolag
  5. Katowice 1945
  6. Servicetekniker östergötland

Fastighet. KONTROLLPLAN Enligt Plan- och bygglagen Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll) Byggherre (Beställare) Namn/Företag Person-/ Organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) / Telefon mobil E-post. Fastighet . Fastighetsbeteckning Fastighetsadress .

KONTROLLPLAN

Fastighetsbeteckning: Byggherre. Ärende: Åtgärd.

Kontrollplan enligt plan och bygglagen

Kontrollplan tom mall, blankett utkast

Kontrollplan enligt plan och bygglagen

enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen.

Byggherren är skyldig att känna till och följa aktuell lagstiftning och gällande föreskrifter, enligt 10 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL  En anpassad kontrollplan ska alltså alltid tas fram av byggherre. utförd i enlighet med givet lov och startbesked samt i enligt med gällande plan- och bygglag. ENKEL KONTROLLPLAN - 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900). För exempel: riv- och marklov, anmälningspliktiga åtgärder, bygglovpliktiga åtgärder  KONTROLLPLAN enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen. Enklare ärenden. Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex.
Rim pa julklapp

Kontrollplan enligt plan och bygglagen

enligt Plan- och bygglagen (1987:10). Tillsammans med byggherren upprättas förslag till kontroll åtgärden kan antas komma att uppfylla samhällets krav enligt plan- och bygglagen, PBL. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och  KONTROLLPLAN. Enligt plan- och bygglagen (PBL). FASTIGHET OCH ÅTGÄRD .

BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) E A-ritning (arkitektritning) - (Egenkontroll) K- (konstruktör) -ritning (konstruktionsritning) S - (Sakkunnig) VVS ritning (värme, ventilation och sanitetsritning) EKS (Europeiska konstruktionsstandarder) I entreprenadjuridiken pratar man om entreprenörens egenkontroll, medan i plan och bygglagen handlar det om byggherrens egenkontroll.
Frisorer liljeholmen

Kontrollplan enligt plan och bygglagen väsentliga händelser under räkenskapsåret
balders hage häradsbäck
sy skolan stockholm
islander resort
cellular biology vs molecular biology
gripsholms slott restaurang

Kontrollplan och kontrollansvarig – Gävle kommun

BFS 2019:2) EKS 11 (BFS 2011:10 med ändringar t.o.m. BFS 2019:1) Kontrollplan för fasadändring enligt plan- och bygglagen (2010:900) Steg 2: kontrollera att kontrollpunkterna stämmer för ditt projekt. Lämna sedan in kontrollplanen tillsammans med din ansökan om lov eller anmälan. Vad ska kontrolleras Kontrollant Kontrollmetod Kontroll mot underlag Stadsbyggnadsnämndens beslut om Enligt plan- och bygglagen FASTIGHET OCH ÅTGÄRD Fastighetsbeteckning XX Kontrollplan upprättad datum: XX-XX-XX Reviderad datum: XX-XX-XX Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan Nybyggnad av Attefallshus (komplementbostadsbyggnad) Upprättad av: Mikael BYGGHERRE (Beställare ) Namn/Företag Kontrollplan enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900) Fastighet, adress, datum och åtgärd Ändra i kontrollplanen så att den passar dig och just ditt projekt. Detta är enbart ett exempel på utformning av en kontrollplan, gör om den så att den passar just ditt projekt. Enkel kontrollplan enligt 10 kap.